ZOETERMEER FM [ZFM] De publieke omroep van Zoetermeer sinds 1993

Postbus 841, 2700 AV Zoetermeer Studioadres: Duitslandlaan 23, 2711 BG Zoetermeer (theater kantoor)
Tel: 079 – 3317287 (ook via WhatsApp)

ZFM INFOBOX is te zien via deze website, Facebook en de volgende streams en televisie kanalen; Ziggo digitaal Haaglanden (42), KPN en XS4ALL-Telfort (1419), T Mobile (377), XMS, Edutel, Fiber.nl, Stipte en Lybrandt (2082), Tele2 (lokale zenders bekijken) en de App “ZFM Zoetermeer”  die gratis te downloaden is in de App store en Google Play 

ZFM RADIO te beluisteren via deze website, digitaal Ziggo 719, KPN 1119, T-Mobile 2119 via ether (autoradio) op FM 96.2 en DAB+  Ook alle andere digitale aanbieders geven ZFM door. Kijk voor de kanalen in de programmagids van je radio en tv-provider.

Meld ontvangstproblemen van ZFM RADIO 96.2 direct bij het Agentschap Telecom en help zo ons zendbereik te verbeteren via 050 – 5877 444.

Bestuur, PBO en ANBI status
Omroepbestuur, management en Programmabeleidsbepalend Orgaan (PBO) zijn centraal bereikbaar via bovenstaande adressen en via studio mail. 

ZFM is een stichting met een ANBI status;
RSIN / fiscaal nummer ANBI 801978415

2021 Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen

Mailcontact;
Algemeen  
Persberichten  
Station manager  
Redactie 
Zakelijk 

Het Media-aanbodbeleid van ZFM voor de komende jaren wordt samengevat in de volgende opdracht (missie), die bestuur en medewerkers zichzelf opleggen:

De missie van ZFM:

ZFM verbindt de Zoetermeerders. Eén op één, groepen binnen de lokale samenleving onderling en — in een breder perspectief —  inwoners met de gemeente.

Met deze formulering legt ZFM een duidelijk accent op het bevorderen van de (sociale) samenhang en van actieve betrokkenheid van bewoners bij de lokale gemeenschap. 
ZFM wil dit breed uitleggen: zowel op het niveau van individuen, als op het niveau van groepen binnen de gemeente Zoetermeer.

 

ZFM brengt Zoetermeerders met elkaar in contact met actuele lokale informatie, de beste muziek en (spraakmakende) programma’s.

Bestuur

De heer W. Kampers (Secretaris)
Mevrouw J.M.G. Van der Ven (Penningmeester)

Programmabeleidsbepalend orgaan (PBO)

De heer F. Rijkaart (Kerkgenootschappen)
Mevrouw M. de Ruiter (Werkgeversorganisaties)
De heer J.M.M. Jennissen (Natuur en Milieu)
Mbo Rijnland (Onderwijs)
De heer W. van Zelm (Werknemersorganisaties)
Mevrouw M. Sterrenburg (Jongeren)
Mevrouw S. Langeveld (Vrije Tijd en Sport)
Stichting Piëzo (Etnische en Culturele minderheden)
De heer J. Brinkel (Maatschappelijk Zorg en Welzijn)
Mevrouw L. de Winter (Kunst en Cultuur)

De belangrijkste punten uit het beleid:

Zoetermeerders bereiken door waar nodig de distributiekanalen te moderniseren en/of uit te breiden. Samenwerken met en toegang verlenen tot onze distributiekanalen aan lokale maatschappelijke organisaties en de individuele inwoners. ZFM is een 100% vrijwilligersorganisatie en zoekt bewust naar mensen die een positieve bijdrage aan de programma’s kunnen leveren.

Beloningsbeleid:

ZFM heeft geen directie en personeel in loondienst. Bestuur, PBO leden en medewerkers werken allemaal als vrijwilliger en ontvangen daarvoor geen andere beloning dan een eventuele vergoeding voor gemaakte onkosten. 

Activiteiten:

Live actuele videostreams via social media en digitale televisie van o.a. evenementen en bijeenkomsten die relevant zijn voor de inwoners van Zoetermeer. De nieuwsvoorziening is dag en nacht te bereiken. Kortgeleden is de distributie via de Mediahub in Hilversum gemaakt.  alle providers kunnen hierdoor de stream ophalen en naar hun klanten doorzetten.      

Contact:

Omroepbestuur, management en Programmabeleidsbepalend Orgaan (PBO) zijn centraal bereikbaar via Postbus 841, 2700 AV Zoetermeer en via e mail. Het PBO komt 4 keer per jaar bijeen. De data voor deze openbaar toegankelijke vergaderingen zijn opvraagbaar.